Професионална гимназия по селско стопанство и хранително – вкусови технологии „Ангел Кънчев“ обявява прием за учебната 2022-2023 година, на ученици след завършено основно образование, по следните специалности

Прочетете повече