Гимназията е единственото учреждение в областта сертифицирано от Комисията за защита от дискриминация