Откриване на нова училищна библиотека в ПГССХВТ „Ангел Кънчев“

За да запазят любовта на децата към четенето и да им осигурят бърз и лесен достъп до богатството на словото, ръководството на ПГССХВТ „Ангел Кънчев“ взе решението да открие нова, съвременна библиотека за своите ученици. На 16.04.2024 година се проведе тържество по повод на откриването на училищната библиотека. На него присъстваха:  г-н Д. П. –  директорът на Регионалната библиотека „Проф. Боян Пенев”, гр.Разград и писател по призвание. Г-жа М. М. – главен библиотекар. Отриването на реновираната училищна библиотека съвпада с Националната кампания в подкрепа на четенето „Поход на книгите”. Г-жа М.M. запозна учениците с историята на библиотечното дело в Разград. Г-н Д.П. представи свои книги – от приказки, през поезия и проза. Г-жа М.М. прочете стихотворение за Разград, в което присъстваха емблематични символи на града.
Приветствие на инж.В. Н. по случай откриване на нова училищна библиотека в ПГССХВТ „Ангел Кънчев“
Скъпи ученици, драги гости, колеги,
Благодарение на Националната програма „Осигуряване на съвременна, сигурна и достъпна образователна среда”, Модул „Съвременна среда за качествено обучение по хуманитарни науки, изкуства и спорт”, успяхме да реализираме наша отдавнашна мечта, а именно обновяване и модернизиране на два кабинета по хуманитарни науки: Кабинет по История и философия и Кабинет по БЕЛ. Реновирахме училищната библиотека и изградихме кът за четене. Обогатихме книжния фонд с 420 тома. Целта, която си поставихме с реализацията на този проект беше, създаване на подходящи условия за по-качествен учебно-възпитателен процес, повишаване на компетентностите и уменията на учениците в гимназията.
Да са ни честити новите придобивки!

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван.