На 24.11.2023 г., инж.агр. Нихат Тефиков Мехмедов – ресурсен учител в ПГССХВТ „Ангел Кънчев“ гр. Разград, заедно с учениците – Денис Васвие Османов – 8 „а“ клас, Серкан Марианов Кирчев – 8 „а“ клас и Неджиб Нихатов Неджибов – 10 „а“ клас, присъстваха на форум организиран с проект под наслов „Не на зависимостите“ към Министерството на младежта и спорта, свързан с превенциите – наркотици, алкохол и електронна среда, което се проведе в кинозала „Арабелла“ , ул. „Бузлуджа“ №2, гр.Разград. На форума се наблегна върху наболелите проблеми на подрастващото общество като прием на алкохол и наркотици, които зависимости започват в тийнейджърска възраст. Чрез видеоматериали се демонстрира как започват тези зависимости, причините за тяхното започване и как те се отразяват на организма и начините да се откажем от техния прием. Бяха дадени много примери от живота от специалисти като психолог, лекар и юрист, участващи на срещата. Направен беше директен диалог с присъстващите на срещата ученици от различни училища в гр. Разград, изслушаха се техните мнения и препоръки по изложените теми.

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван.