Животът на едно училище е като живота на човека – има своето създаване, своя път, своята история, тясно свързана със свои емблематични фигури и личности в лицето на директори, учители, ученици, служители и помощен персонал, за които Професионална  гимназияпо селско стопанство и хранително-вкусови технологии става житейска съдба. ПГССХВТ ”Ангел Кънчев”, гр.Разград е разкрита първоначално като „Практическо земеделско училище” съгласно Заповед № 2017 от 30.05.1940 г.от Бойчо Чобанов – околийски управител и Стефан Митев – кмет на града. В свoята 83- годишна история на съществуване, училището претърпява няколко промени на статута си, а именно: -1945 г.училището прераства в “Земеделска гимназия”-“Иван Вазов” –   1952/53г. се преобразува в “Селскостопански техникум” с три профила: полевъдство,животновъдство и агролесомелиорация. –  1975 г. училището се обединява със СПТУ по Ремонт на селскостопански машини – 1987/ 2003г.съществува като Техникум по селско стопанство и хранително-вкусова промишленост “Ангел Кънчев”, а днес вече е Професионална гимназия по ССХВТ. – 2002/2003г.  се обучават ученици в новата специалност  – Ветеринарен техник. Професионална гимназия “Ангел Кънчев” гр. Разград  е единственото училище,  в което се осъществява обучение в  пет професионални направления . Освен традиционните  специалности от направленията Селско стопанство, Икономика на земеделското стопанство, Хранително-вкусови технологии, Ветеринарен техник . – 2004/2005г. успешно стартира и ново направление Горско стопанство със специалността  “Механизация на горското стопанство”. 2010/2011г. – специализирана паралелка за деца със СОП – Озеленяване и цветарство. – 2011/2012г се разкрива специалността „Ловно и горско стопанство”. – 2018/2019г. – стартира направлението Агроекология. – 2019/2020г. – отново се разкри се направлението „Хранително вкусови технологии”. Общообразователната подготовка  и професионалното обучение се осъществяват в специализирани, модерно оборудвани кабинети, компютърна зала и две специализирани лаборатории. Училището разполага с физкултурен салон, зала за бадминтон,  фитнес зала. Производственото обучение се провежда в учебно-опитното стопанство  и в базовите фирми в града. Успешно завършилите курса на обучение придобиват :     Диплома за средно образование и Свидетелство за професионална квалификация. Една част от учениците завършват курса за придобиване на правоспособност: категории- Твк., Твк-З , В. Производствената дейност в ПГССХВТ се развива в направление – Растениевъдство. Училището разполага с 845 дка. обработваема площ, на която се отглеждат есенни и пролетни култури. Добитата продукция се използва за обогатяване и модернизиране на учебната база.    

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван.