„Най – добър млад хлебар – сладкар“ в ПГССХВТ „Ангел Кънчев“

На 28.02.2024 година в ПГССХВТ „Ангел Кънчев“ се проведе състезание „Най – добър млад хлебар – сладкар“ – първи кръг – училищен. Учебното съдържание върху, което се провежда е от задължителната професионална подготовка за професиите от професионалните направления, свързани с хлебопроизводството и сладкарството. Формата на състезанието се състои от практическо приложение на формирани в процеса на обучението знания и умения. Тази година темата на състезанието е: „От уличната храна до GOURMET десерт.“ Всички участници разполагаха с 2,5 часа в рамките, а които трябва да приготвят:
 1. ХЛЕБНО ИЗДЕЛИЕ: ПОНИЧКИ – участниците приготвиха 6 изделия  от 60 до 70 грама.
 2. ДЕСЕРТ: ШОКОЛАДОВ МИЛФЬОЙ – 3 ДЕСЕРТА ОТ 140 грама до 160 грама. Минимум 3 слоя шоколад.
Всеки участник имаше възможност да направи понички по предварително подбрана рецептура и да покаже творчество при декорация, цвят и вкус. При изготвяне на Десерт: Шоколадов милфьой участниците показаха много високо ниво на творчество, усет и вдъхновение и бяха оценени според сложността и специфичната изработка на изделията. Представиха се ученици от X“б“  и  XII“б“ клас. Системата за оценяване е точкова. Класирането на състезателите се извършва въз основа на най – голям брой точки. Критериите за оценки са:
 1. Външен вид и работно облекло;
 2. Лична хигиена и хигиена на работното място;
 3. Безопасност при работа със съоръжения, инструменти и инвентар;
 4. Ефективност на оползотворяване на влаганите хранителни продукти;
 5. Организация и техника на работа;
 6. Прецизност на изпълнението;
 7. Оригиналност и новаторство при приготвяне и оформяне;
 8. Вкусови качества;
 9. Умения за представяне на готовите изделия.
Комисията в състав: Председател: инж. Цонка Рашкова
  Членове:
1.    инж. М. Б.
2.    инж. С. И.
3.    инж. Е. Р.
      Резултати:
I място – И. Ю. А.            66 точки
II място – Е. В. Ф.            65 точки
III място – З. И. П.            63 точки
IV място  – М. М. И.            61 точки
V място – Н. Д. Р.            59 точки
VI място – Ф.В. Ф.            58 точки
VII място  – С. Р. С.            56 точки

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван.