Проект „Равен достъп до образование в условията на кризи“

2021/2022 учебна година

Включени 26 ученици и 18 учители

Проектът предвижда обучение за ОРЕС на ученици и учители, доставка на компютри за ученици и учители.