Проект „Образование за утрешния ден“

ОБРАЗОВАНИЕ-ЗА-УТРЕШНИЯ-ДЕН

https://oud.mon.bg/

Общата цел на проекта се изразява във въвеждането и поддържането в национален мащаб и популяризирането на референтен модел за насърчаване на придобиването на по-голяма цифрова компетентност и въвеждането на системен и комплексен институционален подход на МОН за интегриране на образователните технологии, както и за насърчаване и мотивация за тяхното използване. С проекта се цели отварянето на образованието и образователните институции към дигиталните технологии чрез внедряването на нови решения за по-добро персонализирано обучение, което да позволи на учителите да предприемат мерки с по-точни и ефективни подходи към всеки отделен учащ и повишаване на мотивацията чрез насърчаване на самостоятелното обучение и самооценка, включително извън класната стая.

2019/2020 учебна година

Сформирана 1 група, с участието на 15 ученици.

2020/2021 учебна година

Сформирана 1 група, с участието на 15 ученици.

2021/2022 учебна година

Сформирана 1 група, с участието на 15 ученици.

2022/2023 учебна година

Сформирана 1 група, с участието на 15 ученици.