„Бизнесът – сигурен партньор в професионалното образование“

 НП „ОСИГУРЯВАНЕ НА СЪВРЕМЕННА ОБРАЗОВАТЕЛНА СРЕДА“, МОДУЛ „МОДЕРНИЗИРАНЕ НА СИСТЕМАТА НА ПРОФЕСИОНАЛНОТО ОБРАЗОВАНИЕ”, ДЕЙНОСТ 1 „МОДЕРНИЗИРАНЕ НА МАТЕРИАЛНО – ТЕХНИЧЕСКАТА БАЗА“

         Проектът е насочен към обезпечаване на качествен учебен процес по практическите дисциплини, изучавани в гимназията:

         –        изграждане на съвременна лаборатория по ХВП, включващо ремонт на учебна зала в основната сграда, оборудването й с учебни машини за производство на хляб, хлебни и сладкарски изделия, обзавеждане с демонстрационен кухненски модул и гардероб за работно облекло и ЛПС;

         –        частичен ремонт на покрив на спомагателния корпус и ремонт за разкриване на нова лаборатория по практика за направление „Селско стопанство“, където да се провежда учебната практика по предметите „Трактори и автомобили”, „Лаборатория по трактори и автомобили” и „Лаборатория по селскостопански машини“; 

         – обзавеждане с демонстрационни макети по МСС за съществуващ учебен кабинет за практическо обучение по предметите „Диагностика и ремонт” и „Експлоатация и ремонт  на земеделска техника” и за новата лаборатория по практика „Трактори и автомобили”, „Лаборатория по трактори и автомобили” и „Лаборатория по селскостопански машини“.