Занимания по интереси 2022 – 2023 година

Заниманията по интереси в ПГССХВТ „Ангел Кънчев” са стартирани през първия срок на учебната 2021/2022 г. Сформирани са 6 клуба: Информационните технологии, Тенис на маса, Роден край, Млад кулинар, Млад механизатор, Млад земеделец. Общият брой на учениците, участници в клубовете е 59.