Училищен кръг от Националното състезание „Млад фермер“

От 19.02.2024 до 22.02.2024 година в ПГССХВТ „Ангел Кънчев“ се проведе училищен кръг от Националното състезание „Млад фермер“ Регламента на състезанието е свързан с демонстриране на придобитите практически знания и компетентности на учениците в професионалната подготовка от направление „Растениевъдство и животновъдство”, специалност „Механизация на селското стопанство”. Състезанието се провежда в три направления:
  1. РАСТЕНИЕВЪДСТВО.
  2. ЖИВОТНОВЪДСТВО
  3. МЕХАНИЗАЦИЯ НА СЕЛСКОТО СТОПАНСТВО
В направление „Растениевъдство”, всеки участник имаше на разположение 5 минути за разпознаване на семена от различни групи, като се оценяваше бързина и прецизност на изпълнението. Учениците демонстрираха знания в посочването на тридесет броя различни видове семена, както и умението да посочат към коя група се отнасят. В състезанието се включиха ученици от 8 до 10 клас. Компетентно жури, определено със Заповед на Директора на гимназията, обяви следното класиране:
I място Д. И.К. – IXа  клас – 15 т. за  2,49 минути
З. И. П.  –  Xб клас – 15 т. за 5 минути
II място М. А. Б. – VIIIа клас – 13 т. за 5 минути
С. Р. С. – Xб клас – 13 т. за  5 минути
ІІІ място Д. Т. Н. – VIIIа клас  – 7,5 т. за 5 минути
IV място В. Н.С. – VIIIа клас – 6,5 т. за  5 минути
Направление „Животновъдство” е с регламент разпознаване на 26 броя фуражи и определянето им към съответната група.  Учениците , чрез знания и умения се справиха за определеното от комисията време от 5 минути. Състезателите са ученици от 8 до 10 клас от двете специалности „Механизация на селското стопанство“ и „Производство на хляб и хлебни изделия“. Класирането е следното:
I място Ф. В. Ф. – Xб клас – 29,5 т. за 3,25 мин.
II място М. М. Б. – Xа клас – 13,5 т. за 5 мин.
ІІІ място Е. В. Ф. – Xб клас – 13 т. за 5 мин.
IV място М. Д. А. – IXа  клас – 7 т. за  5 мин.
V място Г. И. Г. – VIIIб клас – 5 т.за 5 мин.
VI място В. И. В. – X клас –  4,5 т. за 5 мин.
Най – атрактивна за учениците се оказа надпреварата в направление Механизация на селското стопанство, където състезателите показаха майсторско управление на трактор марка „Зетор“ с прикачено към него ремарке, по предварително подготвен от журито маршрут. Състезателите от 11 и 12 клас, специалност „Механизация на селското стопанство“ със завидни умения и незначителни грешки, преминаха през трасето, като постигнаха следните резултати:
I място Д. М. О.– XIа клас – 40,71 сек. и 1 грешка
II място Ф. Х. Ф. – XIа клас – 40,88 сек. и 1 грешка
ІІІ място С. Е. А. – XIа клас –  42,11 сек. и 0 грешки
IV място М.И. М.– XIа клас – 42,63 сек. и 0 грешки
V място И. В.В.– XIа клас – 44,70 сек. и 1 грешки
VI място А. Г. А.– XIа клас – 47,57 сек. 0 грешки
VII място Р.К. Р.  – XII а клас – 49,07 сек. 0 грешки
VIII място Д. И. Г.– XIIа клас – 51,24 сек. 0 грешки
IX място Т. Л. И. – XIIа клас – 57,94 сек. 0 грешки
Класиралите се на призово място ученици придобиват право да участват във втори кръг – Регионален, който ще се проведе от 04.04 – 05.04. 2024 г. в гр. Исперих. Пожелаваме успех на нашият отбор!  

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван.