Правилник за осигуряване на безопасни условия на възпитание, обучение и труд 2023 – 2024 г.