„Най – добър млад хлебар – сладкар“ в ПГССХВТ „Ангел Кънчев“

На 24.02.2023 г. в ПГССХВТ „Ангел Кънчев” се проведе състезание „Най – добър млад хлебар – сладкар” – първи кръг  – училищен. Учебното съдържание върху, което се провежда е от задължителната професионална подготовка за професиите от професионалните направления, свързани с хлебопроизводството и сладкарството. Формата на състезанието се състои от практическо приложение на формирани  в процеса на обучението знания и умения. Тема на състезанието: „Здравословно, лесно, вкусно и красиво” Всички участници разполагаха с 2,5 часа, в рамките на които трябва да приготвят:
 1. Хляб без глутен – по 3 броя малки хлебчета, по предварително подбрана рецептура за участниците само от 11 „б” клас.
 2. Бонбони без захар – всеки участник имаше възможност да направи бонбони от фурми, стафиди, ядки и мед по предварително избрана рецептура и да покаже творчество при декорацията на бонбоните, като направи интересни комбинации за вкус, цвят и визия.
Представиха се участници от VIII „б”, IX  „б”,   X „б”   и XI „б” клас. Системата за оценяване е точкова. Класирането на състезателите се извършва въз основа на най – голям реален брой точки. Критериите за оценка бяха:
 1. Външен вид и работно облекло;
 2. Лична хигиена и хигиена на работното място;
 3. Безопасност при работа със съоръжения, инструменти и инвентар;
 4. Ефективност на оползотворяване на влаганите хранителни продукти;
 5. Организация и техника на работа;
 6. Прецизност на изпълнението;
 7. Оригиналност и новаторство при приготвяне и оформяне;
 8. Вкусови качества;
 9. Умения за представяне на готовите изделия.
Комисията в състав: Председател: инж. Цонка Рашкова  
Членове:
1.         инж. Мариана Борисова
2.         Грета Ганчева
3.         Росица Димитрова
4.         инж.Емилия Радева
    определи на първо място за 11 „б” клас  
Класиране Трите имена
I място Мелек Мехмед Исмет
II място Интизар Юмютова Абдрахимова
III място Деница Мариянова Христова
III място Габриела Антонова Радева
 
Резултати за 8 – 10 клас
Класиране Трите имена Клас
I място Ивайла Свиленова Иванова X „б”
II място Фатме Вергилова Филипова IX „б”
III място Севдалина Сергеева Асенова VIII „б”
IV място Сабрие Басри Сабри X „б”
V място Елез Вергилова Филипова IX „б”
VI място Станиела Ралицова Стефанова IX „б”
VII място Светла Сергеева Асенова X „б”
VIII място Арсу Сениха Рашид VIII „б”
 

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван.