История

    Заповед № 2017/30.05.1940 год. на МЗДИ       

 

Денят 30 май 1940 г. ще остане паметен за Лудогорието с откритотo от Бойчо Чобанов – околийски управител и Генчо Христов – кмет на града, Държавно мъжко практическо земеделско училище.

              Професионална гимназия по селско стопанство и хранително-вкусови технологии „Ангел Кънчев“ е най-старото професионално училище в Разградски окръг.

        Открито е като двугодишно практическо земеделско училище на 30 май 1940 година. През 1945г. прераства в Мъжка земеделска гимназия. През 1952г. става Селскостопански техникум. През 1975г. е СПТУ по Механизация и ремонт на селскостопански машини, а от учебната 1987г. до 15.05.2003г. съществува като Техникум по хранително вкусова промишленост и селско стопанства – ТХВПСС „Ангел Кънчев“, а днес вече Професионална гимназия по селско стопанство и хранително вкусови технологии – ПГССХВТ „Ангел Кънчев“.

              В своята дългогодишна история, училището подготвя кадри за нуждите на селското стопанство и хранително-вкусовата промишленост. Богатата материално-техническа база създавана и обновявана през годините, дава възможност за подготовка на високо квалифицирани специалисти.

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван.