Занимания по интереси

Клуб: „Литература“

Клуб: „Математиката лесна – интересна“

Клуб: „Млад механизатор“

Клуб: „Млад растениевъд“

Клуб: „Роден край“

Клуб: „Тенис на маса“

„Танцов състав“