Phone 084/66-13-70 Mail pgsshvtrazgrad@mail.bg Facebook Сподели
PGSSHTV

ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ
ПО СЕЛСКО СТОПАНСТВО И ХРАНИТЕЛНО – ВКУСОВИ ТЕХНОЛОГИИ
„АНГЕЛ КЪНЧЕВ" ГР. РАЗГРАД

I. Ръководство

инж.Венета Наковска
Длъжност:Директор, учебна дейност
Преподава: Професионално направление: Механизация на селското стопанство
Образование: висше - магистър
инж.агр.Лидия Петрова
Длъжност: заместник-директор, учебна дейност
Преподава: Професионално направление:Растениевъдство и животновъдство
Образование: висше - магистър

II. Учители

Стефка Василева Филипова-Данова
Длъжност: Старши учител общообразователен учебен предмет в гимназиален етап
Преподава: Български език и литература, Руски език
Образование: висше - магистър
Грета Илиева Ганчева
Длъжност: Учител общообразователен учебен предмет в гимназиален етап
Преподава: Български език и литература
Образование: висше - магистър
Надя Илиева Данчева
Длъжност: Учител общообразователен учебен предмет в гимназиален етап
Преподава: Английски език
Образование: висше - магистър
Дойчин Иванов Дойнов
Длъжност: Учител общообразователен учебен предмет в гимназиален етап
Преподава: История и цивилизацяи
Образование: висше - магистър
Нелина Маринова Маркова
Длъжност: Учител общообразователен учебен предмет в гимназиален етап
Преподава: История и цивилизацяи
Образование: висше - бакалавър
Росица Димитрова Ковачева
Длъжност: Учител общообразователен учебен предмет в гимназиален етап
Преподава:Биология и здравно образование, Химия и опазване на околната среда
Образование: висше - магистър
Георги Атанасов Георгиев
Длъжност: Старши учител общообразователен учебен предмет в гимназиален етап
Преподава: Физическо възпитание и спорт
Образование: висше - магистър
инж.Мариана Димитрова Борисова
Длъжност: Старши учител общообразователен учебен предмет в гимназиален етап
Преподава:Информатика и ИТ
Образование: висше - магистър
инж.Мирослава Даквоа Христова
Длъжност: Учител теоретично обучение
Преподава:Професионално направление: Механизация на селското стопанство
Образование: висше - бакалавър
инж.агр.Диан Филипов Нецов
Длъжност: Учител теоретично обучение
Преподава:Професионално направление: Растениевъдство
Образование: висше - магистър
инж.агр.Нихат Тефиков Мехмедов
Длъжност: Учител
Преподава:Професионално направление: Растениевъдство
Образование: висше - магистър
Иван Димитров Попов
Длъжност: Учител
Преподава:Професионално направление: Растениевъдство
Образование: висше - магистър
Павлин Иванов Пеев
Длъжност: Старши учител практическо обучение
Преподава:Професионално направление: Меахнизация на селското стопанство
Образование: висше - бакалавър
Цоньо Андреев Димов
Длъжност: Старши учител практическо обучение
Преподава:Професионално направление:Меахнизация на селското стопанство
Образование: висше - бакалавър
Ирина Валентинова Игнатова
Длъжност: Учител
Преподава:Ресурсен учител
Образование: висше - магистър

III. Администрация

Станислава Коцева Димитрова
Длъжност: Главен счетоводител
Събина Бонева Димитрова
Длъжност: Завеждащ административна служба