Phone 084/66-13-70 Mail pgsshvtrazgrad@mail.bg Facebook Сподели
PGSSHTV

ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ
ПО СЕЛСКО СТОПАНСТВО И ХРАНИТЕЛНО – ВКУСОВИ ТЕХНОЛОГИИ
„АНГЕЛ КЪНЧЕВ" ГР. РАЗГРАД

Галерия

ПГССХВТ

Зелени площи

ПГССХВТ

10-то Национално съзтезание "Млад фермер" 23-25 април 2019г.