Phone 084/66-13-70 Mail pgsshvtrazgrad@mail.bg Facebook Сподели
PGSSHTV

ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ
ПО СЕЛСКО СТОПАНСТВО И ХРАНИТЕЛНО – ВКУСОВИ ТЕХНОЛОГИИ
„АНГЕЛ КЪНЧЕВ" ГР. РАЗГРАД