Phone 084/66-13-70 Mail pgsshvtrazgrad@mail.bg
PGSSHTV

ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ
ПО СЕЛСКО СТОПАНСТВО И ХРАНИТЕЛНО – ВКУСОВИ ТЕХНОЛОГИИ
„АНГЕЛ КЪНЧЕВ" ГР. РАЗГРАД

Посещение в Ротари клуб - Разград

По инициатива на Ротари клуб – Разград, ученици от Професионалната гимназия по селско стопанство и хранително-
вкусови технологии „А. Кънчев“ с ръководител инж. Мирослава Христова посетиха базата в Разград на фирма „Златекс“ ООД.

Младите хора, чиято професия е свързана със селското стопанство, бяха впечатлени от презентацията за новостите
в света на земеделската техника, представена от управителя на фирмата инж. Деян Добрев. Учениците проявиха голям
интерес към всички експонати и се включиха в демонстрациите с модерните селскостопански машини. Любопитни
факти и компетентни отговори получиха учениците и от инж. Недьо Минков – изградил базата в Разград и дългогодишен неин ръководител. Тази среща бе свързана с тенденциите в образованието за по-тясна връзка на училището и бизнеса.

Ротари Интернешънъл“ е най-старата и една от най-големите и престижни световни хуманитарни организации. През 2019 г. мотото й е „Ротари свързва света“. Ето защо, подобни срещи във фирми от Разград ще продължат да се осъществяват и с ученици от другите професионални гимназии, подчерта инж. Стефка Божанова – президент на Ротари клуб – Разград. Секретарят на клуба, адвокат Цветелина Ботева, благодари за организацията и гостоприемството на г-н Минков, който е и член ,и бивш президент на ротарианската организация в Разград. Участие в срещата взеха и други членове на Ротари – икономист Кремена Петрова, проф. д.н. Станка Дамянова и инж. Стефка Йорданова.

11.10.2019
Линк към оригиналната статия!