Phone 084/66-13-70 Mail pgsshvtrazgrad@mail.bg
PGSSHTV

ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ
ПО СЕЛСКО СТОПАНСТВО И ХРАНИТЕЛНО – ВКУСОВИ ТЕХНОЛОГИИ
„АНГЕЛ КЪНЧЕВ" ГР. РАЗГРАД

История

PGSSHTV
Денят 30 май 1940г. ще остане паметен за Лудогорието с откритотo от Бойчо Чобанов - околийски управител и Генчо Христов - кмет на града, Държавно мъжко практическо земеделско училище. Професионална гимназия по селско стопандство и хранително-вкусови технологии "Ангел Кънчев" е най-старото професионално училище в бившия разградски окрък. Открито е като двугодишно практическо земеделско училище на 30 май 1940 година. През 1945г. прераства в Мъжка земеделска гимназия. През 1952г. става Селскостопански техникум. През 1975г. е СПТУ по Механизация и ремонт на селскостопански машини, а от учебната 1987г. до 15.05.2003г. съществува като ТХВПСС "Ангел Кънчев", а днес вече ПГССХВТ "Ангел Кънчев".

Новини

79 ГОДИНИ ПГССХВТ

Днес в ПГССХВТ " Ангел Кънчев " беше отбелязана 79-та годишнина от създаването на гимназията. Честит празник на всички бивши и настоящи учители,служители и ученици!

30.06.2019